OPĆI UVJETI POSLOVNAJA SPORTSKOG KLAĐENJA

Opći uvjeti poslovanja

1. Opći uvjeti

1.1. Uvod

Ovim uvjetima poslovanja uređuje se poslovni odnos između sudionika (u daljnjem tekstu: igrač) i priređivača oklada Tipwin Limited (u daljnjem tekstu priređivač). Za svaku zaključenu okladu vrijede ovi uvjeti poslovanja u trenutno važećoj verziji.

1.2. Organizacija i licencije

Priređivač je licencirani priređivač oklada TipWin Limited, 3rd Floor, 126, Pjazza Antoine De Paule, Paola PLA 1264, Malta (EU). Tipwin Ltd. je licenciran na Malti (broj licence MGA/B2C/200/2011) i podliježe pravilima Malta Gaming Authority, kao i plaćanju poreza na oklade i druge poreze na Malti.
Osim toga, priređivač je licenciran u Danskoj (Bulletin No. 15-3267723) te je u Saveznoj Republici Njemačkoj ispunio sve minimalne zahtjeve prema GlüStV (i tzv. postupku licenciranja). Prema tome priređivač nudi pravno dopuštenu ponudu za klađenje.

1.3. Zakonito i odgovorno igranje na sreću

Priređivač je obvezan nuditi zakonito i odgovorno igranje na sreću. Iz tog razloga, svoju sveukupnu ponudu prilagođava prema državnim propisima za igre na sreću. U Saveznoj Republici Njemačkoj su ciljevi državnog sustava za igre na sreću sljedeće:
 • spriječiti nastanak ovisnosti o igrama na sreću i stvoriti uvjete za učinkovitu borbu protiv ovisnosti,
 • preko ograničene ponude, stvoriti valjanu alternativu za nedozvoljene igre na sreću i usmjeriti prirodni instinkt stanovništva za igrama na sreću na uredne i kontrolirane kanale, kao i suzbijanje nastajanja i razvijanja nedozvoljenih igara na sreću na crnom tržištu te osigurati zaštitu djece i maloljetnika,
 • osigurati propisno održavanje igara na sreću, zaštititi igrače od prevara, onemogućiti kriminal povezan s igrama na sreću,
 • te spriječiti opasnosti koje mogu narušiti integritet sportskog događaja prilikom priređivanja i prodaje oklada.
S obzirom na navedene ciljeve i u svrhu ispunjavanja regulatorne obveze osiguravanja zadovoljavajuće ponude za igre na sreću, oklade se održavaju / provode s drugim poduzećima uz zajedničku podjelu dobiti. Izrazi korišteni u ovim uvjetima poslovanja odnose se u istoj mjeri na muški i ženski rod i ne koriste na štetu jednog roda.

2. Odredbe ugovora

Opći uvjeti poslovanja i eventualni dodatni uvjeti se odnose na korištenje ponude priređivača (objašnjeno u nastavku) od strane igrača, bilo preko internet stranice www.tipwin.com, neke druge adrese koja pripada priređivaču ili je licencija izdana na priređivača, uključujući povezane mobilne i druge platforme, kao i stacionarno posredovanje ponude u poslovnicama preko posrednika. Ovi opći uvjeti poslovanja vrijede od trenutka kada igrač uplati okladu preko interneta ili u poslovnici i izjavljuje da je pročitao i prihvatio ove Opće uvjete poslovanja i pravila klađenja. Igraču nije dozvoljeno uplaćivati oklade preko internet stranice ili u poslovnicama, ako se ne slaže s bilo kojom od odredbi.

2.1. Ugovor o klađenju i uvjeti korištenja

a) Oklada se sklapa isključivo između priređivača i igrača (ugovor o klađenju)
b) Igrač samo pod sljedećim uvjetima ima pravo koristiti ponudu priređivača:
 • Igrač je napunio 18 godina ili je navršio dob punoljetnosti koja je propisana od zakonodavnog tijela u državi u kojem je prijavljeno prebivalište igrača.
 • Ako država u kojoj je igrač prijavljen dopušta igranje na sreću.
 • Ako je igrač stanovnik Malte ili je adresa prebivališta prijavljena na Malti, onda nema pravo koristiti ponudu priređivača.
 • Ako igrač okladu sklapa isključivo u svoje ime i svojim novcem.
 • Sve stranke koje izravno ili neizravno mogu utjecati na ishod događaja, kao i druge osobe koje djeluju na njihov zahtjev, isključene su od uplaćivanja oklada na dani događaj.
Sve stranke koje izravno ili neizravno mogu utjecati na ishod događaja, kao i druge osobe koje djeluju na njihov zahtjev, isključene su od uplaćivanja oklada na dani događaj.
c) Igrač je sam odgovoran da se prilikom predavanja oklada drži svih navedenih pravila. Priređivač zadržava pravo u svakom trenutku anulirati oklade, koje nisu sklopljene u skladu s postojećim pravilima.
d) U svakoj okladi sudjeluju s jedne strane priređivač, koji u skladu sa dodijeljenom koncesijom prima oklade na sportske događaje i igrač, koji sklapa okladu i prima listić kao potvrdu o sklopljenoj okladi. Oklada se smatra uplaćenom, ako je predana u skladu s pravilima priređivača i prema volji igrača. Igrač uplatom listića prihvaća sve odredbe sadržane u ovim Općim uvjetima poslovanja te izjavljuje da u trenutku predavanja oklade nije imao saznanja o ishodu konkretnog događaja ili pojedinih dijelova događaja na koje se kladio. Naknadna odstupanja na listiću kao i prijenos listića trećoj osobi su – ukoliko je to zakonski dopušteno – isključena ugovorom.
e) Prije početka primanja oklada priređivač objavljuje ponudu. Događaji za klađenje se mogu odabrati iz ponude. Svaki događaj objavljen u ponudi, određen je identifikacijskim brojem i ima određeni tečaj (u daljnjem tekstu kvota), koji određuje priređivač. Mogu biti odigrane pojedinačne, kombinacijske i sistemske oklade. Najčešće se može birati između sljedeća tri ishoda istog događaja:
Pobjeda prvog tima (domaćina) / prvog igrača (1)
Neriješeno (0)
Pobjeda drugog tima (gosta) / drugog igrača (2)
Osim oklada na ishod događaja (pobjeda domaćina– neriješeno – pobjeda gosta) u ponudi mogu biti i oklade na točan ishod događaja (npr. domaćin pobjeđuje s rezultatom 3:2). U ponudi mogu biti i oklade na ishod pojedinih dijelova događaja kao i posebne oklade.
Ponuda može uključivati i hendikep oklade, koje unaprijed stavljaju favorita u težu poziciju. U tom slučaju se jednom igraču odnosno timu dodjeljuje gol, bod ili neka druga prednost. Za hendikep oklade nude se posebne kvote. Unutar jednog događaja može biti zabranjeno kombiniranje oklada na događaj. Svi ponuđeni događaji se mogu kombinirati u okviru sistemskih oklada (npr. 3 od 5). Hendikep oklade se, kao ni druge posebne oklade (npr. oklade na točan rezultat), ne mogu kombinirati s okladama na ishod istog događaja.
Ponuda se može u bilo koje vrijeme, ovisno o početku ili prekidu pojedinačnih ponuđenih događaja kao i o ponuđenim kvotama, promijeniti, skratiti ili nadopuniti. Sadržaj zaključivanja oklade je važeća ponuda u trenutku uplate listića.
Dodatne informacije za događaje su informativnog karaktera i dobrovoljna usluga priređivača. Priređivač ne odgovara za navedene informacije kao ni za njihovu potpunost i točnost. Mogući nedostaci dodatnih informacija ne utječu na ispravnost oklade. Ako zbog tehničkih razloga nije moguće prikazati podatke u punom opsegu, priređivač može navesti kratice.
f) U svrhu obavljanja poslovnih djelatnosti, priređivač ima mogućnost sklopiti Ugovore o trgovinskom zastupanju (Ugovori o posredovanju oklada) s trećim osobama. Neovisno o tome ugovori o konačnom zaključivanju oklade se ne sklapaju sa strankom iz Ugovora o trgovinskom zastupanju, nego isključivo s priređivačem.
Informacije u tiskanim medijima, koje nisu u skladu s ovim odredbama, nego se temelje na odredbama koje su zastarjele, nisu važeće.

2.2. Uplata oklade, obrada oklade, ulog

a) Rok za prihvaćanje oklade se postavlja za svaki događaj. Rok za prihvaćanje oklade, koji se odnosi na više događaja, određuje se prema roku za prihvaćanje događaja, koji se prvi održava.
b) Priređivač ima pravo zaustaviti ili ograničiti zaprimanje svih vrsta oklada u slučaju da je ugrožen tijek klađenja, tj. ako neki događaj krene ranije nego što je navedeno u ponudi ili završi ranije. U ovom slučaju vrijede samo one oklade koje su predane do stvarnog početka događaja. Stoga je mjerodavno stvarno vrijeme početka događaja, a ne vrijeme navedeno u ponudi. Svi navodi u ponudi su informativnog karaktera i rezultat informacija koje su bile dostupne u trenutku kreiranja ponude. Ako se oklada preda nakon početka događaja, odnosno ako nije u skladu s Općim uvjetima poslovanja, obrađuje se s kvotom 1, 0. U slučaju pojedinačne oklade ulog se vraća.
c) Priređivač ima pravo, bez navođenja razloga, odbiti okladu, zaustaviti zaprimanje oklada na određeni događaj ili ograničiti ulog. Nadalje, priređivač zadržava pravo prilagoditi kvote određenoj situaciji.
d) Za obradu sportskih događaja mjerodavan je rezultat nakon završetka regularnog vremena. Regularno vrijeme za nogometne utakmice (izuzetak su utakmice u dvoranama) je 90 minuta, za hokej na ledu i rukometu 60 minuta itd. uključujući i eventualne sudačke nadoknade. Mogući produžeci (npr. 2x15 min, izvođenje jedanaesterca, „zlatni ili srebreni gol“, „Sudden Death“ itd.) nemaju utjecaj na obradu događaja. Izuzetak ovog pravila su posebne oklade, koje u skladu s tim moraju biti označene.
e) Za obradu oklada na američke sportove kao npr. NFL, NBA, WNBA, MLB itd. mjerodavan je rezultat nakon produžetka (OT, Overtime). Izuzeci su NHL (američki hokej na ledu) i MLS (američki nogomet) za koje vrijedi rezultat nakon isteka regularnog vremena.
f) Pobjednik događaja je onaj natjecatelj, odnosno ona ekipa koja u trenutku regularnog završetka događaja ima status pobjednika.
g) Za sve događaje, uključujući i nacionalna i međunarodna natjecanja (npr. Olimpijada) pobjednikom se proglašava onaj, kojeg žiri odmah nakon zaključivanja oklade proglasi pobjednikom. Sve naknadne promjene (odluke na zelenom stolu) nemaju utjecaja na obradu događaja. To vrijedi i za dugoročne oklade, ali se su slučaju dugoročne oklade uzimaju u obzir odluke za zelenim stolom, koje su donesene za vrijeme trajanja oklade.
h) Oklada se može smatrati nevažećom. Priređivač ima pravo naknadno odrediti okladu nevažećom uz navođenje važnog razloga.
i) Priređivač zadržava pravo u slučaju manipulacija od strane igrača ili ekipa (npr. korupcija) obraditi okladu s kvotom 1, 00. Također, priređivač zadržava pravo naknadno ispraviti očite pogreške (zamjena ekipa, zamjena domaćinstva, greške u pisanju i očite zamjene kvota ili pogrešan izračun dobitka odnosno pogrešno knjiženje dobitka). Kao dokaz o zamjeni kvota, mogu se koristiti ponude drugih priređivača. Očitim pogreškama se pogotovo smatraju zamjena kvota (domaćin/gost,), kao i greške u pisanju (npr. zamjena znamenki, pomaknuti zarez) te tehnički problemi zbog kojih nije došlo do aktualiziranja kvota ili pogrešnog izračuna dobitka.
j) Ako se za jedan događaj proglasi dva ili više sudionika pobjednikom („mrtva utrka“) ulog se dijeli prema broju pobjednika (npr. najbolji strijelac itd.). Izuzetak je postupak obrađivanja oklade „Duel“ (Head to Head).
k) Za oklade na „Strijelca“ vrijedi da igrač mora nastupiti od početka utakmice u suprotnom se oklada smatra nevažećom i bit će obrađena s kvotom 1,0. Naknadne izmjene se neće uzimati u obzir.
l) Ako su otkazani svi događaji odigrani na jednom listiću, ulog uključujući pristojbu će biti vraćeni.
m) U slučaju nenastupanja igrača ili momčadi na koje je bilo moguće kladiti se u okviru turnira, oklade će se smatrat izgubljenim, ako se održi događaj u sklopu kojeg je trebao nastupiti igrač, odnosno momčad. Smatra se da je igrač nastupio na turniru ako je odigrao barem jednu igru (gem) u meču 1. kola turnira. Ako se cijeli događaj otkaže, oklade su nevažeće i obrađuju se s kvotom 1,0.
n) Oklade na prekinute i otkazane događaje su važeće, ako se događaj nastavi u roku od 48 sati od prvobitnog termina početka događaja, odnosno se službeno odredi novi datum odigravanja, čiji je početak unutar roka od 48 sati. Ako se prekinuti ili otkazani događaj ne nastavi u roku od 48 sati oklade će biti obrađene s kvotom 1,0. Sve oklade na koje prekid nije utjecao će se obraditi po važećim kvotama koje su bile u trenutku oklade. Izgubljenim će se smatrati oklade na koje eventualni nastavak događaja ne bi imao utjecaja, odnosno za koje promjena rezultata neće dovesti do dobitka (npr. ako je utakmica prekinuta u 54 min. pri rezultatu 1:0, a istim rezultatom je završilo i poluvrijeme, oklade na tipove kao što su poluvrijeme/kraj X/1; X/X ili točan rezultat 0:0, 0:1 se u tom slučaju obrađuju kao izgubljeni, bez obzira na mogući nastavak utakmice).
o) Za događaje kod kojih je došlo do prekida, predaje ili odgode, a od strane organizatora natjecanja je službeno potvrđeno da navedeni događaj neće početi ili se nastaviti u roku od 48 sati, priređivač može i prije isteka navedenog roka na te događaje obračunati oklade s kvotom 1,0 i isplatiti eventualne dobitke.
p) Nije dopušteni na jednom listiću odigrati dvije oklade, čiji rezultati mogu biti povezani (npr. Argentina će postati svjetski prvak i Messi će biti najbolji strijelac istog natjecanja). Iako priređivač poduzima sve potrebne mjere, kojim bi se onemogućile ovakvo kombiniranje, ipak zadržava pravo u takvim situacijama po vlastitom nahođenju stornirati sve oklade koje su u korelaciji.
q) Prilikom klađenja uživo moguće je stornirati okladu, ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:
 • oklada je ponuđena s pogrešnim kvotama uslijed kašnjenja ili smetnji u prijenosu
 • oklade na događaje koji su se već dogodili ili na događaje u tijeku koji znatno utječu na rezultat (npr. oklade na ukupan broj golova ili sljedeći gol u trenutku dosuđenog jedanaesterca ili izvođenja jedanaesterca)
 • oklade s kvotama, koje su dane u trenutku pogrešnog prikaza rezultata
r) Igrači ni u kojem slučaju ne mogu stornirati oklade koje sadrže događaje iz ponude uživo. Igrač je odgovoran za provjeru unosa na listiću.
s) Priređivač može za određene listiće ponuditi tzv. otkup listića. Radi se o dobrovoljnoj ponudi od strane priređivača, što znači da igrači nemaju pravu ponuditi otkup listića.

2.3. Registracija, vođenje korisničkog računa i obveze

2.3.1. Registracija
a) Prijavu i registraciju za korisnički račun svaki igrač mora osobno obaviti.
b) Registracija se može obaviti preko internet stranice priređivača (www.tipwin.com) ili u poslovnicama priređivača. Uvjeti za registraciju proizlaze iz uputa tijekom procesa registracije.
c) Igrač mora ispuniti sva obvezna polja na formularu za prijavu – ime, prezime, kontakt podatke, valjana e-mail adresa i potrebne informacije o plaćanju. Svi podaci moraju biti istiniti i točni. Igrač je sam odgovaran za ispravnost i potpunost podataka. Priređivač provjerava identitet igrač pomoću priznatih verifikacijskih postupaka.
d) U okviru registracije igrači moraju izabrati korisničko ime i lozinku za prijavu na stranici. Isključiva je odgovornost igrača da čuva svoje korisničke podatke u tajnosti i prenosi trećim osobama. Priređivač ne preuzima odgovornost za aktivno ili pasivno korištenje korisničkih računa uslijed namjernog ili nenamjernog prenošenja korisničkih podataka trećim osobama.
e) Za zlouporabu korisničkog računa uz navođenje korisničkog imena i lozinke, Priređivač ne preuzima nikakvu odgovornost. Igrači su dužni čuvati svoje korisničke podatke (korisničko ime i lozinku) u tajnosti, jer sva kretanja na računu uz navođenje tih podataka odvijaju preko registriranog računa igrača.
f) Igrač se upozorava da priređivač zadržava pravo provjeravati korisničke račune i blokirati račune za koje se utvrde netočni navodi.
g) Igrač isključivo može imati jedan korisnički račun. Ukoliko igrač pokuša otvoriti više od jednog korisničkog računa, priređivač ima pravo blokirati sve račune koje je igrač pokušao napraviti i u potpunosti isključiti igrača od sudjelovanju u ponuditi priređivača. To vrijedi i u slučaju kad igrač otvori korisnički račun u ime treće osobe, a zapravo sam koristi taj račun. Ukoliko igrač sam primijeti da je u njegovo ime otvoreno više korisničkih računa, dužan je to prijaviti priređivaču.
h) Ako je igrač menedžer, direktor, radnik, konzultant ili predstavnik priređivača ili dio direktne ili indirektne podružnice ili dostavljač, ponuđač ili tečajnik, posrednik ili na bilo koji drugi način povezan sa stvaranjem, organizacijom ili izvedbom događaja za koji priređivač prima oklade, igrač (kao „nedopušten sudionik“) ne smije registrirati račun niti koristiti ponudu, osim u slučaju obavljanja dužnosti za priređivača. Dodatno je sudionicima, koji su direktno ili indirektno povezani s udrugama koje organiziraju sportske događaje, zabranjeno koristi ponudu na klađenje, koja je direktno ili indirektno na svjetskoj razni povezana s nogometom.
i) Priređivač zadržava pravo odbiti prijavu bez navođenja razloga.
2.3.2. Vođenje korisničkog računa
a) Igrač isključivo kao registrirani korisnik može uplaćivati oklade preko internet stranice priređivača te ako raspolaže sredstvima za uplatu. Priređivač ne odobrava nikakve vrste kredita za sudjelovanje u klađenju. Ako je oklada prihvaćena zbog tehničkih problema ,iako igrač nema dovoljno sredstava na računu, priređivač ima pravo poništiti oklade.
b) Minimalna uplata i maksimalni ulog su ograničeni i postavljaju se unutar sistema od strane priređivača za svaku okladu posebno.
c) Maksimalna isplata po igraču i tjednu iznosi 50.000,00 EUR za sve oklade koje igrači uplate. Uplaćene oklade su povezane i u slučaju ako su predane na različitim listićima te podliježu ovom pravilu. Ulog se ne smatra dobitkom te se oduzima od maksimalne isplate.
d) Prilikom predavanja oklade prikazane su sve eventualne naknade za čije pokrivanje je zadužen igrač.
e) Za uplatu sredstava na korisnički račun na raspolaganju igrač ima metode plaćanja, koje su navedene i detaljno objašnjenje na odgovarajućim stranicama priređivača.
f) Priređivač zadržava pravo provesti dodatne provjere identiteta vlasnika korisničkog računa prilikom uplate sredstava na korisnički račun. Igrači nemaju pravo na kamate. Igrači stanje svog računa u svakom trenutku mogu provjeriti u „Postavkama računa“.
2.3.3. Obveze igrača
a) Svi podaci koje je naveo igrač u vrijeme trajanja ugovor između njega i priređivača su točni, potpuni i istiniti. Igrač je obvezan svaku promjenu prijaviti priređivaču.
b) Svaki igrač mora provjeriti ispravnost unosa na listiću neposredno nakon predaje listića i prijaviti moguće reklamacije priređivaču odnosno predstavniku priređivača npr. posredniku. Naknadne reklamacije se neće uzeti u obzir. Oklade se nakon pregleda od strane igrača ne smiju stornirati niti mijenjati. Rok za provjeru listića je 10 minuta nakon uplaćivanja oklade. Kasnije reklamacije se neće uzimati u obzir. Također, reklamacije se ne mogu provesti, ako je bilo koji od odigranih događaja već počeo ili ako su igrani događaji iz ponude uživo.
c) Igrač je dužan prijaviti i obračunati moguće poreze, koji su nastali na osnovu eventualnih dobitaka.
d) Igrač uplatom kod priređivača potvrđuje da je novac stečen na legalan način.
e) Igrač sudjelovanjem u igri potvrđuje da ne sudjeluju u prevari, da nije dio organizirane prevare ili druge ilegalne radnje koja je povezana s klađenjem. Također, igrač ne koristi softverske metode ili načine ili tehničke uređaje prilikom predavanja oklada s ciljem zlouporabe dobitka u svoju korist ili korist drugih osoba.
2.3.4. Blokade
a) Sukladno vlastitom nahođenju igrač može sam sebi blokirati mogućnost klađenja na pojedinačne događaje ili ukupnu ponudu s internet stranice priređivača. Igrač može blokirati korisnički račun tako što pošalje e-mail na sljedeću adresu: [email protected] i u predmetu toga maila navede “samoisključenje”. Ove informacije također mogu biti poslane putem faksa ili preko formulara koji stoje na raspolaganju u poslovnicama priređivača.
b) Ako se igrač odluči za samoisključenje u jednom od gore navedenih oblika, neće biti u mogućnosti prekinuti samoisključenje 7 dana, nakon isteka roka može ponovo poslati e-mail na gore navedenu adresu za reaktivaciju korisničkog računa i isključivanje postavljenih limita, osim ako državnim zakonima nije drugačije regulirano.
c) Igrač pisanim putem može od priređivača zatražiti obustavljanje blokade uz navođenje valjanih razloga. Iz navedenih razloga za obustavljanje blokade mora proizlaziti da ne postoji opasnost za igrača, njegovo zdravstveno i financijsko stanje.
2.3.5. Ograničenje korištenja
a) Ukoliko se povrijede odredbe u pogledu na otvaranje i vođenja korisničkog računa ili priređivač ima osnovanu sumnju da su isti povrijeđeni od strane igrača, priređivač zadržava pravo odbiti otvaranje korisničkog računa, zatvoriti korisnički račun te zadržati isplate dobitaka kako bi se dostupnim sredstvima podmirila nastala šteta.
b) Igrač prihvaća da priređivač donosi konačnu odluku o tome je li došlo do povrijede odredbi Općih uvjeta poslovanja, koja može rezultirati isključenjem ili trajnom blokadom sudjelovanja u ponudi priređivača.
2.3.6. Trajanje i zatvaranje korisničkog računa
a) Korisnički račun vrijedi neograničeno.
b) Igrač u svakom trenutku može zatvoriti svoj korisnički račun. Kako bi se zatvorio korisnički račun potrebno je obratiti se e-mailom korisničkoj podršci: [email protected] U slučaju zatvaranja korisničkog računa po vlastitom nahođenju igrača, priređivač je dužan isplatiti cijeli iznos s računa.
c) Ako se na korisničkom računu u vremenskom razdoblju od 30 mjeseci ne zabilježe nikakve aktivnosti, korisnički račun se prema malteškim propisima za interaktivne igre na sreću (Malta’s Remote Gaming Regulations) (LN 176 of 2004) smatra neaktivnim. Priređivač u tom slučaju isplaćuje eventualno postojeća sredstava na bankovni račun koji je naveden kao referenti račun, a korisnički račun se blokira.

2.4. Uplate i isplate

a) Dobitci se isplaćuju isključivo uz predavanje dobitnog listića. Dobitak se izračunava množenjem kvota odigranih događaja i uloga te oduzimanjem administrativnih troškova, naknada i poreza, gdje je to zakonski propisano.
b) Preduvjet za isplatu je točno pogođen ishod odigranih događaja. Ako se listić u roku od 30 kalendarskih dana ne predoči za isplatu, gubi se pravo na isplatu dobitka, odnosno povrat uloga. Zaključivanjem oklade igrač pristaje na Opća pravila poslovanja i uvjete klađenja u trenutno važećoj verziji. Zaključivanjem oklade igrač izjavljuje da je napunio 18 godina te da nema saznanja o manipulaciji, odnosno dogovoru o okladi ili da mu je rezultat nekog događaja već poznat. Priređivač zadržava pravo, ukoliko postoji osnovana sumnja manipulacije ili prijevare od strane igrača ili treće osobe (npr. predaja oklade nakon stvarnog početka događaja odnosno saznanje o ishodu događaja), stornirati okladu; u slučaju kombinacijskih oklada cijela će se oklada stornirati.

2.5. Bonusi

Priređivač ima pravo uvesti bonus na dobitne oklade. Bonusi vrijedi samo za registrirane igrače. Sve oklade zaprimljene prije prestanka odobravanja bonusa biti će obračunate po bonusima koji su vrijedili u trenutku zaprimanja oklade. U slučaju da se odabrani događaj poništi ili se primjeni kvota 1,0 po trenutnim pravilima, isti događaj će i dalje vrijediti za minimalni potrebni broj događaja za ostvarivanje bonusa. Mogući iznos bonusa biti će ispisan na uplatnom listiću kako bi svi sudionici bili svjesni njegovog postojanja.

2.6. Odgovornost (očite i tehničke pogreške)

a) Priređivač ne preuzima odgovornost za vlastite pogreške ili pogreške drugih u tipkanju, ljudske pogreške ili očite pogreške koje uzrokuju krivi obračun kvota. U takvim slučajevima, priređivač ima pravo ispraviti pogreške, poništiti oklade zbog takvih pogrešaka ili prema vlastitoj procjeni isplatiti oklade prema ispravnim kvotama i u slučaju da je greška uočena nakon što je događaj završio. To znači da i netočne kvote nakon utvrđivanja neispravnosti u vrijeme predaje oklade naknadno mogu biti ispravljene. U tim slučajevima, oklada će se tretirati na način kao da je predana s ispravnom kvotom.
b) Očitim pogreškama se npr. smatraju:
 • ako kvote značajno odstupaju od prosjeka na tržištu;
 • ako je oklada predana u trenutku u kojem je rezultat događaja već bio poznat, ali kvote nisu prilagođene;
 • ako su hedikep ili margine van uobičajenih vrijednosti;
 • ako se uplatom na sve ishode događaja postiže siguran dobitak (sure bet);
 • ako je oklada bila moguća zbog pogreške, nakon što je događaj već počeo;
 • ako je došlo po pogreške prilikom kreiranja ponude za događaj uzrokovan tehničkim nedostatkom.
c) Sve greške softvera, koje se pojavljuju prilikom klađenja ili pogrešne funkcije koje utvrdi priređivač na svom vlastitom sistemu ili sistemu kojeg su stavili na raspolaganje drugim ponuđačima, rezultirati će storniranjem oklada. Igrač ima pravo na potpunu nadoknadu uloga u ovakvim slučajevima. Priređivač isključuje svaku daljnju odgovornost za sve softverske greške.
d) Svaki igrač koji je otkrio grešku u softveru za klađenje dužan je odmah nakon što je otkrio grešku stupiti u kontakt sa priređivačem preko e-mail adrese: [email protected]
e) Nadalje priređivač ne preuzima nikakvu odgovornost za točnost, potpunost i aktualnost sadržaja obavijesnih službi kao npr. obavijest o ishodu događaja putem E-mail pošte kao i odgovornost za druge sadržaje. Također rezultati u “live-u”, statistike kao i međurezultati se pružaju bez jamstva.

2.7. Limiti

a) Priređivač ima pravo odrediti maksimalni ulog za pojedinačne događaje kao i za listiće.
b) Ukupni mogući dobitak za svaku pojedinačnu-, kombinacijsku ili sistemsku okladu je ograničen. Za različite pojedinačne oklade, kombinacijske oklade ili događaje priređivač može odrediti različite maksimalne dobitke. Maksimalni dobitak se može vidjeti prilikom zaključivanja oklade.
c) Maksimalni dobitak po igraču i tjednu iznosi 50.000,00 eura za sve oklade.
d) Nije dopušteno zaobilaženje ograničenja predavanjem nekoliko identičnih oklada. Ako se preda nekoliko identičnih oklada (čak i u različitim kombinacijama u kombinacijskim-, ili sistemskim okladama), onda za te oklade vrijedi ograničenje maksimalnog dobitka, jednako kao za sve predane oklade.
e) Neovisno o nedopuštenim prekoračenjima maksimalnog dobitka, vrijedi i sljedeće ograničenje u slučaju dobitaka više identičnih predanih oklada (dobitni limit). Ako ukupni dobitak za sve uplaćene oklade predane kod priređivača prelazi maksimalni dobitak u visini od 50.000 eura, onda će točni iznos maksimalnog dobitka biti isplaćen samo u omjeru maksimalnog dobitka i uloga za određenu okladu. Za izračunavanje dobitka, vrijedi sljedeći primjer:
Primjer: Predano je 8 oklada s kvotom 15,00 s uplatom od 500,00 eura. Iznos isplate u slučaju dobitka je 60.000 eura (8 x 500,00 x 15,00 = 60.000) uključujući i uloge od 4.000 eura. Limit na dobitku od 50.000 eura je prekoračen za 6.000 eura. Prema izračunu bi se trebalo po okladi isplatiti 7.500 eura. No, limit na dobitku je ograničen sa 6.250 eura (50.000: 8 = 6.250 eura) po okladi. U dobitak ulazi i ulog po okladi od 500 eura. Isplata po okladi je u ovom slučaju 6.750 eura.
f) Uplata je na svim korisničkim računima po zadanim vrijednostima ograničena. Svaki igrač može postaviti dodatna ograničenja na svom korisničkom računu, koja su u okvirima limita priređivača. U postavkama računa potrebno je izabrati vrstu limita (limit uloga ili limit gubitka), trajanje limita (dnevni, tjedni ili mjesečni limit) te iznos limita. Nakon što su postavljeni, limiti se ne mogu poništiti dok ne istekni rok na koji su postavljeni.

2.8. Posebne odredbe Online

a) Sve uplate i isplate s korisničkog računa se moraju izvršavati preko naznačenih metoda i servisa i u dostupnim valutama. Igrači nemaju pravo na kamate. Dostupne metode plaćanja naznačene su na Internet stranici. Sve uplate na korisnički račun moraju se izvršiti s bankovnog računa koji se vodi na ime registriranog igrača. Ukoliko igrač želi uplatiti ili isplatiti novac s korisničkog računa u drugoj valuti, koja nije u skladu s valutom na korisničkom računu, transakcija podliježe tečaju koju priređivač nudi u danom trenutku, pri čemu mogu nastati manji troškovi za konverziju.
b) Isplate u Internet distribuciji se izvršavaju na bankovni račun koji je naveo igrač, ukoliko to dopušta uplatna metoda.
c) Za igrača mogu nastati naknade za transakciju, koje su u skladu s informacijama naznačenim na Internet stranici. Priređivač zadržava pravo na dodatne provjere isplata koje prekoračuju određeni iznos ili kad smatra da su dodatne provjere potrebne.
d) U slučaju da se uplate na korisnički račun izvrše s ukradene kreditne kartice ili da postoji osnovana sumnja u prevaru, priređivač zadržava pravo da blokira korisnički račun i zadrži sav novac s računa, kako ulog tako i dobike.
e) Novac igrača odvojen je od drugih poslovnih računa priređivača, međutim ostaje dio imovine priređivača u slučaju insolventnosti. Navedeno odgovara zahtjevu za odvajanjem novca igrača na razini: osnovno odvajanje.
f) Za igranje i klađenje s pravim novcem, igrači moraju uplatiti novac uz pomoć jedne od ponuđenih metoda na korisnički račun. Priređivač i/ili zamjenik nakon uplate pripisuju korisničkom računu. Prilikom uplate mogu se primijeniti limiti na maksimalnu i minimalnu uplatu, koji se postavljaju s obzirom na povijest igrača kod priređivača, postupka uplate i drugih faktora koje isključivo priređivač određuje.
g) Igrač u svakom trenutku može zatražiti isplatu sredstava s korisničkog računa, ukoliko su svi uplaćeni iznosi pripisani na račun. Priređivač zadržava pravo uplatu izvršiti potpuno ili djelomično preko iste metode preko koje je novac uplaćen i u istoj valuti.
h) Priređivač ne preuzima odgovornost za zahtjeve kvalitete, prikladnosti, potpunosti ili točnosti web stranice ili software.
i) Priređivač ne preuzimamo nikakvu odgovornost za kvarove računala, smetnje prilikom telekomunikacijskih usluga ili veze s internetom niti za pokušaje sudjelovanja u klađenju pomoću metoda, sredstva i načina, koji su u suprotnosti s namjenom softvera priređivača.
j) Priređivač ne može jamčiti bezgrešan rad sustava, ali priopćene pogreške, nastojat će se što prije riješiti. Ukoliko dođe do pogreške, moli se igrače da obavijeste korisničku podršku priređivača putem e-maila.
k) Priređivač zadržava pravo, da privremeno obustavi cjelokupnu ili samo dio internet stranice za određene svrhe. Priređivač ima pravo, ali nije dužan objaviti svaku obustavu što je prije moguće. U tom slučaju, internet stranica će biti ponovo pokrenuta, nakon privremene obustave, dok to bude moguće.
l) U slučaju kvara na Internet stranici priređivača, sve oklade će biti nevažeće.

2.9. Posebne odredbe u poslovnicama

a) Priređivač uzima gotovinu od igrača samo u poslovnicama i samo u slučaju kada je igrač prethodno već registrirani korisnik priređivača te taj iznos novca želi iskoristiti za okladu u poslovnici ili uplatu na korisnički račun.
b) Ako igrač uplati okladu gotovinom u poslovnici, dobiva listić na kojem je prikazan uplaćeni ulog. Prilikom uplate gotovinom priređivač registrira uplatu u bazi podataka igrača, između ostalog kako bi igrač mogao pratiti navike.
c) U slučaju dobitnog listića, koji je uplaćen gotovinom u poslovnici, dobitak se isplaćuje isključivo gotovinom uz predaju listića. Priređivač bilježi isplatu u bazi podataka igrača.
d) Oklade, uplate i isplate preko korisniče kartice mogu napraviti samo registrirani igrači osobno i uz prikaz korisniče kartice.

2.10. Pravila o zaštiti osobnih podatka

Klijent kroz sudjelovanje u igri prihvaća sve odredbe zaštite podataka od strane Tipwin, koje vrijede za određeni distribucijski kanal, online ili stacionirani kanal, te je iste odredbe dobio na raspolaganje i pročitao. Najkasnije predajom oklade (online ili stacionarno) klijent zaključno, tj kroz svoje djelovanje prihvaća odredbe o zaštiti podataka od strane Tipwin.

2.11. Borba protiv pranja novca

Sve transakcije se provjeravaju na pokušaj pranja novca i sumnjive aktivnosti. Svaka sumnjiva aktivnost kod uplate klijenta putem stacioniranog kanala ili preko računa može dovesti do toga, da se klijent prijavljuje odgovornom državnom odjelu, te se iznos koji klijent posjeduje na računu zamrzne. Također, moguće je zatvaranje računa i pridržavanje depozita. Ponuđivač kao i posrednik oklada su odgovorni prema zakonima o pranju novca država. Država može zahtijevati provjeru i utvrđivanje identiteta za svakog klijenta pri predaji oklade. Ako kao klijent ne navedete te podatke, onda se ne može uspostaviti ugovorni odnos. Sve transakcije se provjeravaju na moguće pranje novca. Svaka sumnjiva aktivnost na računima igrača može rezultirati prijavljivanjem zaduženim državnim tijelima i blokiranjem novca na računu. Nadalje, moguće je zatvaranje računa i zadržavanje novca.

2.12. Naknada štete

a) Ukoliko bilo koja odredba uvjeta poslovanja bude prekršena ili ako za priređivača postoji opravdan razlog za sumnju, da su prekršeni, priređivač ima pravo odbiti otvaranje korisničkog računa, blokirati korisnički račun, zadržati isplatu dobitka i iskoristiti raspoloživa sredstva na korisničkom računu za potrebe pokrivanje troškova nastale štete.
b) Igrači su suglasni da neće oštetiti priređivača, njegovu upravu, zaposlenike, partnere i uslužne djelatnike za troškove, izdatke, gubitke, štetu, zahtjeve i zahtjeve odgovornosti bilo kakve vrste koje mogu nastati prilikom korištenja internet stranice ili sudjelovanjem u igrama na sreću.

3. Opća pravila klađenja

3.1. Obrada oklade

a) Duel oklade (Head to Head) Duel oklade se odlučuju pobjedom jednog od dva suprotstavljena natjecatelja ili dvije suprotstavljene ekipe. Ako je postignut rezultat prema kojem se ne može obraditi duel oklada (npr. neriješeno, mrtva utrka) oklada će se smatrati otkazanom i biti će obrađena s kvotom 1,0. Ako za određeni sport, za koji je ponuđena Duel oklada, ne postoji specifično pravilo, primjenjuje se sljedeće opće pravilo: za važeću duel okladu oba suprotstavljena natjecatelja moraju sudjelovati (startati) na događaju. Ako jedan ili oba suprotstavljena natjecatelja ne nastupe oklada će biti obrađena s kvotom 1,0. U slučaju da svi suprotstavljeni natjecatelji ispadnu prijevremeno iz natjecanja, bez obzira iz kojeg razloga, oklada će se smatrati izgubljenom. Ispadne li samo jedan od natjecatelja prijevremeno, a drugi regularno završi natjecanje, pobjednikom se smatra natjecatelj koji regularno završi natjecanje. Posebna pravila za obradu duel oklada trenutno su na snazi za motorne sportove, golf i zimske sportove.
b) Prvi/zadnji strijelac Oklade na prvog i zadnjeg strijelca mogu biti ponuđene i odvojeno. Priređivač nastoji ponuditi kvote za sve igrače, koji sudjeluju u događaju. Ako za pojedine igrače nisu ponuđene kvote, moguće je poslati upit. Ukoliko postoji mogućnost, priređivač će ponuditi kvote i oklade na naknadno ponuđene igrače će biti obrađene kao dobitne, ako igrač postigne prvi/zadnji gol. Oklade na strijelca prvog pogotka na igrače koji su izmijenjeni ili diskvalificirani prije prvog pogotka smatraju se izgubljenim. Oklade „Strijelca prvog pogotka“ na igrače, koji nisu startali od početka događaja, smatrat će se nevažećim, bit će obrađene s kvotom 1,0 i ulog će biti vraćen. Isto vrijedi za igrače koji uđu na teren nakon prvog gola, osim ako se radi o autogolu. U tom slučaju oklade i dalje vrijede. Svi igrači, koji su sudjelovali na događaju će biti ponuđeni za okladu „Zadnji strijelac“.
Ako postoje nejasnoće o strijelcu pogotka, obrada oklade uslijedit će nakon što se službeno potvrdi strijelac pogotka. Naknadne izmijene se neće uzimati u obzir:
 • Autogolovi se ne računaju,
 • Produžeci se ne računaju,
 • U slučaju prekida utakmice, sve oklada na „Zadnjeg strijelca“ smatrat će se nevažećim i bit će obrađene s kvotom 1,0.
c) Nenastupanje natjecatelja i promjene kvota Ako na događajima s određenom grupom (npr. motorni sportovi) više favorita ne nastupi, priređivač zadržava pravo prema „Tattersalls Rule 4(c)“ prilagoditi kvote preostalih natjecatelja. To znači da će Priređivač prilagoditi kvote preostalih natjecatelja tako, da će tržište kvota, koje je zbog izostanka natjecatelja sniženo na manje od 100%, prilagođavanjem kvota preostalih natjecatelja, prilagoditi početnoj ponudi. Naknadno prilagođavanje kvota se u ovom slučaju odnosi isključivo na oklade koje su predane po starim kvotama nakon službenog objavljivanja o nenastupanju natjecatelja i uvažavanja promjena od strane priređivača.

3.2. Klađenje uživo

a) Priređivač nudi klađenje i za vrijeme trajanja događaja (klađenje uživo). Sljedeće točke vrijede, uz već navedene odredbe, za klađenje uživo.
b) Uz regularnu ponudi, priređivač na vlastitom live-sučelju nudi klađenje uživo isključivo prije i za vrijeme trajanja događaja. Kvote se konstantno aktualiziraju u skladu s tijekom događaja.
c) Prikaz trenutne situacije događaja (minute, rezultat, set) služi isključivo kao orijentacija u pogledu na stvarni tijek događaja. Zbog tehničkih razloga ovaj prikaz ne odgovara uvijek točnom tijeku ili službenom početku događaja. Za obradu oklade relevantno je samo stvarno stanje događaja u vrijeme predavanja oklade. Ukoliko se predana oklada smatra nevažećom prema ovim uvjetima klađenja, bit će obrađena s kvotom 1,0 i ulog će biti vraćen. Svaka oklada uživo koja je predana nakon što je poznat odigrani ishod ili nakon što je događaj odigran, smatrat će se nevažećom. Mjerodavan je pri tome uvijek stvarni trenutak u kojem se nalazi događaj, a ne prikaz na live-sučelju. Priređivač može ponuditi otkup za predane live-oklade (oklade uživo). Vrijednost otkup je promjenjiva, a izračunava se tako što se od uloga oduzme određeni iznos x. Priređivač nije dužan otkupiti oklade uživo.
d) Sve oklade uživo koje su odlučene i točno obrađene (tj. rezultat je poznat i službeno potvrđen) su važeće i bit će obrađeno bez obzira na mogući prekid događaja/turnira u kasnijem trenutku. (Odredbe navedene pod „Pogreške“ su izuzete).
e) Oklade uživo se obrađuju u skladu sa rezultatima, koji su poznati neposredno nakon odlučivanja oklade. Naknadne promjene (npr. rezultati koji su doneseni odlukom žirija nakon događaja) neće utjecati na obradu live-oklade. Svi rezultati se preuzimaju iz službenih statistika određene lige i dodatno se temelje na TV-snimkama live-događaja. Ako se informacije priređivača, o rezultatima, prema TV-snimkama ne podudaraju sa rezultatima službenih statistika, live-oklade će biti obrađene prema vlastitim statistikama priređivača, koje se baziraju na stvarnom tijeku događaja. Ako nije drugačije navedeno, live-oklade na igrače koji nisu sudjelovali u događaju, smatrat će se nevažećim i bit će obrađene s kvotom 1,0. Sve oklade na pobjedu, konačni rezultat ili hedikep, koje završe neriješenim rezultatom, a da ta opcija nije bila ponuđena, smatrat će se nevažećim.
f) Na prekide događaja iz live-ponude i oklada na njih primjenjuju se posebna pravila za obradu. Iznimka su oklade koje su zaključene prije prekida događaja. One ostaju važeće.
g) Ako se neki događaj iz live-ponude prekine, ali se nastavi u roku od 48 sata, od prvotnog početka događaja, sve oklade ostaju važeće. Neodlučene oklade na prekinute live-događaje, koji se ne nastave u navedenom roku, bit će obrađene kao nevažeće s kvotom 1,0.

3.3. Posebna pravila prema sportovima

Za pojedine sportove ili oklade vrijede i sljedeća navedena posebna pravila, koja mogu odstupati od već navedenih odredbi za live-oklade.
a) Nogomet Sve oklade se obrađuju nakon završetka regularnog vremena igranja od 90 minuta, osim ako je priređivač drugačije naznačio (oklade na rezultat). Navedeno uključuje i eventualne sudačke nadoknade, ali ne i produžetke, jedanaesterce i Golden Goal, ako nije izričito naznačeno u okladi. Obveza je igrača da poznaje regularno vrijeme događaja te se pritužbe na regularno vrijeme trajanja događaja na koje je predana oklada neće uzimati u obzir za povrat uloga. Priređivač ne preuzima odgovornost za događaja koji su počeli u najavljeno vrijeme, ali nisu odigrani u regularnom vremenu (bez obzira na razlog). Sve prijateljske utakmice se obrađuju s obzirom na rezultat na kraju utakmice (bez produžetaka) bez obzira je li odigrano 90 minuta. Primjer: Ako sudac prekine prijateljsku utakmicu u 88. minuti, sve oklade će biti obrađene prema rezultatu u trenutku prekida utakmice, kao da je odigrano regularno vrijeme. Izuzeci su prijateljske utakmice koje znatno odstupaju od naznačenog vremena igranja, kao i događaji koji su odigrani u drugom formatu, a da priređivač o tome nije pravovremeno imao saznanja (kao npr. 3x45 min., 1x45 min., 2x30 min., 2x60 min.) U ovom slučaju se oklade obrađuju s kvotom 1,0. U slučaju da se događaj igra u formatu 30x30 (npr. Prijateljske utakmice) sve će oklade na prvo/drugo poluvrijeme (i s tim povezane oklade) biti obrađene kao oklade u formatu 2x45. Oklade koje se odnose na prvo poluvrijeme će biti obrađene u 45. minuti. Ako se događaj prekine prije završetka regularnog vremena, bit će obrađen sa kvotom 1,0 i ulog će biti vraćen. Prekinuti događaji, koji se ne nastave u roku od 48 sati od prvobitnog termina početka događaja, odnosno ako se službeno odredi novi datum odigravanja, čiji je početak unutar roka od 48 sati. Ako se prekinuti ili otkazani događaj ne nastavi u roku od 48 sati oklade će biti obrađene s kvotom 1,0. Sve oklade na koje prekid nije utjecao će se obraditi po važećim kvotama koje su bile u trenutku oklade. Na tržištima, gdje su dozvoljene sljedeće oklade, vrijedi pravilo: Crveni i žuti kartoni dodijeljeni osobama koji nisu aktivni igrači na terenu (igrači koji su izašli iz igre zbog zamjene, igrači na klupi koji nisu ušli u igru, treneri i ostale osobe u stručnom stožeru i sl.) ili su dodijeljeni nakon završetka regularnog vremena ne uzimaju se u obzir. Korneri koji su dosuđeni, ali nisu izvedeni ne uzimaju se u obzir. Duel oklade se smatraju važećim ako oba igrača nastupe na događaju, u protivnom, oklada će se smatrati nevažećom i bit će obrađena s kvotom 1,0. Pobjednikom duela se smatra igrač koji je postigao vise pogodaka u regularnom vremenu (autogolovi se ne uzimaju u obzir).
b) Tenis U slučaju prekida meča zbog odustajanja jednog od natjecatelja (diskvalifikacija, ozljeda, predaja i sl.) oklada je nevažeća. Live-oklade koje su odlučene u trenutku odustajanja su važeće. Live-oklade mogu biti ponuđene između ostalog na gem, set i rezultat. Live-oklade na rezultat određenog dijela je važeća, ako taj dio događaja regularno završi. Ako je događaj prekinut i nije ponovo počeo do službenog završetka turnira, oklada je nevažeća. Ako se prekinuti događaj nastavi u okviru turnira oklade su važeće. Za parove u tenisu, kao i za mečeve koji se u slučaju rezultat 1:1 u setovima odlučuju „tie-breakom“, vrijedi pravilo da se gem, koji se igra do 10 poena na dva razlike, smatra trećim setom i broji se kao jedan gem. Oklade će biti obrađene nakon što su poznati službeni rezultati mečeva. Ako je meč predan od strane jednog od igrača (ozljeda, predaja, diskvalifikacija, itd…) u bilo kojem trenutku prije završetka meča, oklade neće vrijediti i bit će obrađene kvotom 1,0. Oklade koje su zaključene prije prekida meča (npr. Pobjednik 1. seta, Više/manje gamova….), bit će obrađene prema važećim kvota u trenutku kada je oklada bila predana.
c) Rukomet Oklade se odnose na regularno vrijeme trajanja događaja, ukoliko nije drugačije navedeno. Live-oklade na ishod jednog dijela događaja su važeće, ako taj dio regularno završi. Za ovaj tip oklade vrijedi samo rezultat postignut u odgovarajućem dijelu događaja.
d) Odbojka Oklade se odnose na rezultat nakon odigranog propisanog broja setova, ako nije drugačije navedeno. Live-oklade na pobjednika seta su važeće, ako set regularnog završi.
e) Košarka Sve oklade uključuju i eventualne produžetke. Live-oklade na rezultat jednog dijela događaja su važeće, ako taj dio regularno završi. Za obradu oklada uzima se u obzir samo ishod na kraju regularnog vremena određenom pravilima natjecanja, osim ako priređivač već u ponudi odredi da za neki događaj vrijedi konačan rezultat.
f) Hokej na ledu Oklade se odnose na regularno vrijeme trajanja događaja, ukoliko nije drugačije navedeno. Live-oklade na ishod jednog dijela događaja su važeće, ako taj dio regularno završi. Za ovaj tip oklade vrijedi samo rezultat postignut u odgovarajućem dijelu događaja. Oklade vrijede samo na ishod u regularnom vremenu, osim ako nije drugačije naznačeno.
g) Bejzbol Bejzbol se obrađuje nakon najmanje 5 odigranih inninga ili nakon 4,5 inniga kada domaći tim vodi. U ovom slučaju uzima se u obzir rezultat u trenutku prekida. Ako se događaj prethodno prekine, bit će obrađen s kvotom 1,0 i ulog će biti vraćen. Ako događaj završi neriješenim rezultatom (npr. Spring Training), oklada će biti obrađena s kvotom 1,0 i ulog će biti vraćen. Ako događaj ne krene tog dana za koji je predviđen, bit će obrađen sa kvotom 1,0.
h) Boks Prva runda događaja počinje udarom u gong i događaj se smatra započetim. U suprotnom događaj se obrađuje s kvotom 1,0 i ulog se vraća. Ako događaj završi neriješeno bit će obrađen s kvotom 1,0 i ulog će biti vraćen. Tehnički nokaut ili diskvalifikacija se obrađuje kao nokaut. Ako sudionik ne reagira na zvuk gonga za početak runde i ne nastavi borbu, prethodna runda se broji kao kraj borbe.
i) Golf Oklade na pobjednika Ako igrač izvede prvi udarac, smatrat će se sudionikom turnira, čak i ako ne odigra turnir do kraja. Ako se događaj iz bilo kojeg razloga ne održi, nakon što je oklada već predana, bit će nevažeća i obrađena s kvotom 1,0, a ulog će biti vraćen. U slučaju da se ponude oklade „Duel“ koje su predane na igrače koji ne nastupaju, bit će otkazane i obrađene sa kvotom 1,0 a ulog će biti vraćen. Mogu se odigrati doigravanja kako bi se proglasio pobjednik. Klađenje na meč turnira Najbolje plasirani igrač na kraju turnira se smatra pobjednikom. Ako igrač iz bilo kojeg razloga ne nastupi na turniru za koji je bio prijavljen, oklada se smatra nevažećom i bit će obrađena s kvotom 1,0 i ulog će se vratiti. Ako igrač ne prođe rez („cut“) smatrat će se gubitnikom. Ako oba igrača ne prođu rez, igrač s najmanjim brojem bodova (udaraca) u rezu se smatra pobjednikom. Ako je igrač diskvalificiran prije reza ili nakon što oba igrača prođu rez, drugi igrač se smatra pobjednikom. Ako igrač bude diskvalificiran nakon što prođe rez, a drugi igrač ne prođe rez, pobjednikom će se smatrati diskvalificirani igrač, koji je prošao rez. Grupno klađenje na turnir Igrač s najboljim plasmanom na kraju turnira je pobjednik. U slučaju ne nastupanja jednog od sudionika, grupa će se smatrati nevažećom. Igrači koji ne prođu rez će se smatrati gubitnicima. Ako nijedan od popisanih igrača ne prođe rez, igrač s najmanje udaraca će se smatrati pobjednikom. Ako više igrača ima isti broj udaraca primjenjuju se pravila „mrtve utrke“ i igraju se doigravanja za određivanje pobjednika. Hoće li igrač X proći rez („cut“)? Od trenutka kada igrač izvede prvi udarac, oklada će biti obrađena kao da je sudjelovao na natjecanju, čak ako i ne završi rundu. Službeni rezultati su presudni za određivanje pobjednika. 1./2./3./4. runde 3 lopte U slučaju da igrač uopće ne izvede prvi udarac, oklada se smatra nevažećom i bit će obrađena s kvotom 1,0, a ulog se vraća. Kada igrač izvede prvi udarac, ali je ne dovrši rundu, oklada je izgubljena. Pobjednik se određuje prema najmanjem broju udaraca u rundi. U slučaju promjene rasporeda igrača, oklada se smatra nevažećom i ulog se vraća.
j) Atletika i plivanje Oklada se obrađuje, ako se prijavljeni natjecatelj nalazi u početnom sastavu, neovisno o tome hoće li nastupiti u eventualnoj završnoj utrci. Ako jedan od sudionika iz nekog razloga ne dostigne završne utrke, oklada će se smatrati izgubljenom. Pomjeri li se start događaja, oklade su važeće sve dok se događaj službeno ne otkaže ili završi. Ukoliko se cijeli događaj otkaže, oklade će se smatrati nevažećim i obrađen s kvotom 1,0, a ulog će biti vraćen.
k) Moto sportovi (npr. Formula 1) Ako prijavljeni sudionik nastupi na pripremnim utrkama npr. na kvalifikacijama za utrku, ali ne nastupi na utrci, oklada je izgubljena. U svim ostalim slučajevima oklada se obrađuje s kvotom 1,0, a ulog se vraća. Kada je riječ o duel (Head-to-head) okladama za moto sportove vrijedi da je pobjednik onaj vozač koji na kraju utrke ima bolji plasman, ako su oba vozača bila na startu u prvoj rundi. Ako oba vozača prijevremeno ispadnu iz utrke, pobjednikom se smatra vozač koji prošao više krugova. U slučaju da oba vozača ispadnu u istoj rundi, pobjednikom se smatra vozač koji je bio bolje plasiran u prethodno završenoj rundi. Ako oba vozača ispadnu u istoj rundi, pobjednik događaja je onaj igrač koji se plasirao bolje u posljednjoj rundi.
l) Zimski sportovi Za rezultat događaja mjerodavan je redoslijed određen u prvom službenom objavljivanju organizatora, osim ako se moguće izmjene odnose na pogrešno objavljen rezultat. Ukoliko natjecatelj odustane prije početka događaja, oklade će se smatrati nevažećim bit će obrađene s kvotom 1,0. Skijaški skokovi počinju s kvalifikacijskim skokovima. Ako se događaji iz rubrike zimskih sportova ili jedan njihov dio odgode zbog okolnosti na koje se ne može utjecati (viša sila), oklade ostaju važeće sve dok cijeli događaj službeno ne završi ili se službeno proglasi otkazanim. U slučaju promjene mjesta održavanja događaja uslijed promjene službenog početka događaja, oklade će bit nevažeće i obraditi će se s kvotom 1,0. Prekinuti događaji, koji po pravilima imaju nekoliko međusobno povezanih dijelova, obrađuju se prema rezultatima jednog od pojedinačnih dijelova događaja, koji su regularno završeni. Za duel oklade na zimske sportove, koji se sastoje od nekoliko međusobno povezanih dijelova za obradu vrijede, uz opća pravila i slijedeća posebna pravila: U slučaju da nijedan od suprotstavljenih natjecatelja ne završi događaj regularno, pobjednikom će se smatrati natjecatelj koji je bolje plasiran u službeno objavljenim rezultatima organizatora natjecanja. Duel oklada će se smatrati nevažećom, ako nakon završenog događaja, suprotstavljeni natjecatelji imaju isti plasman ili isti broj bodova. Ukoliko jedan od sudionika odustane za vrijeme trajanja događaja, pobjednikom se smatra natjecatelj koji je završio natjecanje. Ako oba suprotstavljena natjecatelja ispadnu iz natjecanja prije završetka događaja oklada će se smatrati izgubljenom. Shodno ovim pravilima pojedinačnim dijelovima događaja se smatraju prvi ili drugi spust, prvi ili drugi skok i sl. U svim drugim slučajevima duel oklade se obrađuju prema općim pravilima.

4. Završne odredbe ugovora

4.1. Pritužbe

Ako igrači imaju pritužbe, mogu s priređivačem stupiti u kontakt na sljedeće načine:
 • Kontakt informacije službe za korisnike možete pronaći na internet stranici ili u poslovnicama priređivača.
 • Igrači priređivača mogu kontaktirati putem e-maila: [email protected]
 • Priređivač će poduzeti sve potrebne mjere za rješavanje pritužbi.
 • Ako iz nekog razloga igrači nisu zadovoljni načinom na koji je priređivač obradio pritužbu, moguće je uputiti tužbu zaduženom službenom tijelu na Malti (Malta’s Lotteries and Gaming Authority), Broj telefona: +356 2546 9191, e-mail: [email protected]

4.2. Završne odredbe

Za ove uvjete poslovanja vrijede zakoni s Malte. Stranke podliježu nadležnosti sudova iz Malte. Pored toga vrijede i zakoni države u kojoj je provedena poslovna transakcija.
Ako se bilo koja odredba ovih općih uvjeta postane nevažeća ili neprovediva, ta će odredba biti zamijenjena pravnim odredbama države u kojoj je provedena poslovna transakcija. Ostale odredbe općih uvjeta poslovanja ostaju nepromijenjene i bit će i dalje na snazi.

4.3. Stupanje na snagu

Ova Opća pravila poslovanja stupaju na snagu objavljivanjem na internetu, odnosno u poslovnicama priređivača. Igrač je dužan biti u tijeku s trenutno važećim Općim uvjetima poslovanja. Opći uvjeti poslovanja objavljuju se na različitim jezicima. U slučaju spora ili odstupanju između verzija na različitim jezicima, njemačka verzija vrijedi kao pravna osnova.
Ova Opća pravila poslovanja i klađenja vrijede u ovom obliku od 18.05.2018
 
Ova web stranica koristi kolačiće. Korištenjem web stranice pristajete na ova pravila. Više informacija možete pronaći u pravilima o privatnosti.
Molimo pričekajte...
Loading...